Сам можеш многу малку но

ЗАЕДНО МОЖЕМЕ МНОГУ ПОВЕЌЕ ДА НАПРАВИМЕБарање за Транспорт
Начин на испорака*
УвозИзвоз

Вие сте*
ИспраќачПримач
Лице за контакт*:
Компанија:
Поштенски код*:
Место*:
Земја*:
Телефон*:
E-Mail*:

Испраќач/Примач*
Лице за контакт:
Компанија*:
Поштенски код*:
Место*:
Земја*:
Телефон:
E-Mail:

Тип на пратка*
Тип на пратка:
Вкупна тежина (Kg)*:

Димензии на пратка
Информација за димензија:
Димензии на пратка:

Услови на испорака
Место:
Опасни Материи

Забелешкаfiata

Имате прашања?

Ќе добиете одговор што е можно поскоро

АБ Глобал Логистик


☎ Моб: +389 70 222 311
☎ Моб: +389 70 383 700
☎ Моб: +389 71 290 800
✉ E-mail: office@ablogistics.mk

Социјални мрежи